ทาโรรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น / ง้อเพื่อน / 30 sec.
Director: GAI - SOMPHOB