ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน / Sofa / 15 sec.
Director: TUM - APINUT