07/10/2014
เปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ด่วน!

บริษัท เดอะ แบนดิท จำกัด
Production Houseโฆษณา
เปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน ด่วน!!! ในตำแหน่งดังนี้
  

1.ตำแหน่ง Producer จำนวน 2 อัตรา
 

เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 

คุณสมบัติ :

-บริหารรับผิดชอบทางด้านการวางแผน/ การจัดหา/ การรวบรวม/ การบริหารเงิน/ ดูแล ประสานงานกับ ลูกค้า และทีมงาน เพื่อดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
 

- ภาษาอังกฤษดี(ด้านการอ่าน, เขียน, สื่อสาร, โต้ตอบ Email)
 

- มีมนุษย์สัมพนธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 

- ขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 

- ทำงานนอกเหนือเวลางานได้
 

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และด้าน Film
(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (MS Office)
 

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ทำงาน
สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาล ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะ

โทร. 02 730 0555

 

2.Production Coordinator จำนวน 1 อัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 

คุณสมบัติ :

- รับผิดชอบในด้านการติดต่อประสานงาน และดูแลอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในด้านต่าง ๆ ของแผนก Producer
 

- ภาษาอังกฤษดี(ด้านการอ่าน, เขียน, สื่อสาร, โต้ตอบ email ได้ดี)
 

- ประสานงาน และตามงานกับแผนกต่างได้ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, กระตือรือร้นในการทำงาน
 

- รักการบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 

- ขยัน มีความรับผิดชอบ
 

- ทำงานนอกเหนือเวลางานได้
 

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และด้าน Film
(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (MS Office)
 

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ทำงาน
สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ และประกันอุบัติเหตุ

โทร. 02 730 0555


 

*** สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล (คุณหน่อย) โทร. 02 730 0555 , 08 1309 9657
หรือส่งประวัติ รูปถ่าย แนะนำตัว พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ E-mail : Producer@the-bandits.com ***

บริษัท เดอะ แบนดิท จำกัด ที่อยู่ : 36 ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. 02 730 0555

< BACK