20/02/2015
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เดอะ แบนดิท จำกัด
Production Houseโฆษณา
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งดังนี้
  

1. Production Manager 

เพศชาย /สาขานิเทศโทรทัศน์ วิทยุ และด้าน Film

คุณสมบัติ :

- มีมนุษย์สัมพนธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- ขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง

- ทำงานนอกเหนือเวลางานได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อ/ Adobe
 

2.Production Coordinator 

เพศหญิง/ชาย 

คุณสมบัติ :

- รับผิดชอบในด้านการติดต่อประสานงาน และดูแลอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในด้านต่าง ๆ ของแผนก Producer

ภาษาอังกฤษดี(ด้านการอ่านเขียนสื่อสารโต้ตอบ email ได้ดี)

ประสานงาน และตามงานกับแผนกต่าง ๆ ได้ดีมีมนุษย์สัมพันธ์, กระตือรือร้นในการทำงาน

รักการบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ขยัน มีความรับผิดชอบ

- ทำงานนอกเหนือเวลางานได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (MS Office)

 

*** สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล (คุณหน่อย) โทร. 02 730 0555, 08 1309 9657
หรือส่งประวัติ รูปถ่าย แนะนำตัวมาที่ E-mail : Producer@the-bandits.com ***

บริษัท เดอะ แบนดิท จำกัด ที่อยู่ : 36 ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. 02 730 0555

< BACK